O nawozach DR GREEN


Wydajność

Podnoszenie wydajności plonów poprzez lepsze wykorzystanie składników pokarmowych z gleby.

Odporność

Poprawa odporności roślin uprawnych w trudnych warunkach środowiskowych.

Jakość

Zwiększanie jakości oraz wartości biologicznej plonów.

Oszczędność

Łączne stosowanie z Siarczanem Magnezu oraz wybranymi środkami ochrony roślin mający wpływ na oszczędności ekonomiczne związane z ilością przejazdów.

  • w początkowych fazach wzrostu wspomagają procesy prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego, czyli ukorzeniają,
  • podnoszą stopień wykorzystania składników pokarmowych znajdujących się w nawozach i w glebie,
  • stymulują rośliny do prawidłowego wzrostu i rozwoju,
  • aktywują wiele procesów kwitnienia,
  • poprawiają wartość biologiczną plonu,
  • podnoszą odporność roślin w sytuacjach stresowych takich jak susza, nadmiar wody, niskie temperatury, ataki szkodników,
  • wzmagają regeneracje uszkodzonych części roślin będących wynikiem chorób,
  • dostarczone do gleby poprawiają jej mikroflorę,
  • przyczyniają się do zwiększenia stężenia chlorofilu w roślinie prowadząc do wyższego stopnia fotosyntezy